Servicii

Studii geologice, hidrogeologice & hidrologice

Studii geologice, hidrogeologice & hidrologice

In conformitate cu Legea Apelor 107/1996, toate lucrarile de forare trebuiesc reglementate de administratiile bazinale de ape locale.

Trebuie obtinut un aviz pentru inceperea lucrarilor la care trebuie atasat un studiu hidrogeologic pentru zona in care va fi executat forajul.

De asemenea, este nevoie si de o expertizare a zonei, din partea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, cat si de o documentatie (proiect) in vederea obtinerii avizului de explorare exploatare.

Echipamente profesionale

Dispunem de echipamentele necesare pentru a putea realiza puturi pentru apa de mare adancime pana la 400ml si cu un diametru de maxim 444 mm.